Harmonogram kursu specjalistycznego" Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów"

Harmonogram kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”

I edycja, województwo mazowieckie

 Nr kursu: 5-LS/1/M

 Termin kursu: 10.03.2017r. – 07.04.2017r.

 

Zajęcia teoretyczne 10.03.2017r. – 19.03.2017r.

Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5

 I zjazd - Centrum Profilaktyki Nowotworów (osobny, błękitny budynek po prawej stronie od wejścia głównego A) sala na poziomie – 1    

            II zjazd – Centrum Edukacyjno – Konferencyjne wejście G, 18.03.2017 r. sala nr 3; 19.03.2017 r. sala nr 4.

Data

Godziny

Temat

Wykładowca

10.03.2017

10.00 - 10.45

Otwarcie kursu. Sprawy organizacyjne.

 

10.45 - 11.30

Szkolenie BHP

 

11.30 - 11.45

PRZERWA

 

11.45 – 12.30

Obowiązujące akty prawne dotyczące stosowania leków cytostatycznych w Polsce.

Mgr fram. Piotr Job

 

12.30 – 13.15

Pracownia Leku Cytotoksycznego.

13.15 – 13.45

PRZERWA OBIADOWA

 

13.45 – 16.45

Zachowanie zasad bezpiecznej pracy podczas podawania pacjentom leków przeciwnowotworowych.

Mgr farm. Piotr Job

 

Drogi podawania leków przeciwnowotworowych.

Podawanie roztworów leków przeciwnowotworowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Wykaz cytostatyków w zależności od siły działania drażniącego.

16.45 – 19.00

Toksyczność dla personelu podającego leki przeciwnowotworowe.

 

Mgr farm. Piotr Job

 

Ocena ryzyka zawodowego i identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.

11.03.2017

09.00 – 09.45

Biologia nowotworu.

Dr n. med. Maryna Rubach

09.45 – 10.00

PRZERWA

 

10.00 – 12.15

Wrażliwość nowotworów na stosowane leczenie systemowe.

Dr n. med. Maryna Rubach

 

Rodzaje leczenia systemowego.

Farmakologia leków przeciwnowotworowych – mechanizm działania poszczególnych grup leków stosowanych w leczeniu systemowym.

12.15 – 12.45

PRZERWA OBIADOWA

 

12.45 – 14.15

 

 

 

 

 

 

14.15-15.30

Leki przeciwnowotworowe stosowane w najczęstszych nowotworach i schematy chemioterapii.

Dr n. med. Maryna Rubach

 

 

 

 

 

Leczenie skojarzone

Wpływ kancerogenny i teratogenny leków przeciwnowotworowych.

Organizacja zajęć stażowych.

 

18.03.2017

09.00 – 09.45

Powikłania leczenia systemowego nowotworów.

Mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

09.45 – 10.00

PRZERWA

 

10.00 – 13.45

Objawy związane z uszkodzeniem szpiku kostnego.

Mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego.

Objawy uboczne ze strony innych narządów i układów, obraz kliniczny, zapobieganie i leczenie.

Powikłania hormonoterapii.

Zapobieganie i postępowanie pielęgniarskie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.

Reakcje miejscowe wynaczynienia leku cytostatycznego.

Rejestracja i analiza przyczynowo – skutkowa wynaczynienia leku cytostatycznego.

13.45 – 14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15 – 17.15

Przygotowanie pacjenta do systemowego leczenia przeciwnowotworowego.

Mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

Pielęgnowanie pacjenta leczonego lekami przeciwnowotworowymi.

Metody łagodzenia objawów ubocznych terapii przeciwnowotworowej oraz zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta i rodziny w przypadku ich wystąpienia.

Stres i wypalenie zawodowe w pracy z pacjentem z chorobą nowotworową.

19.03.2017

09.00 – 10.30

Pielęgnowanie pacjenta z założonymi kaniulami obwodowymi, portami naczyniowymi, cewnikami centralnymi

Mgr piel. Sylwia Krawczyk

10.30 – 10.45

PRZERWA

 

10.45 – 13.45

Pielęgnowanie pacjenta leczonego specjalnymi formami chemioterapii.

Mgr piel. Sylwia Krawczyk

 

Postępowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznie.

Edukacja pacjenta i jego rodziny/opiekunów w zakresie żywienia w trakcie leczenia systemowego.

13.45 – 14.15

PRZERWA OBIADOWA

 

14.15 – 17.15

Rola pielęgniarki, położnej w monitorowaniu zakażeń szpitalnych w onkologii.

Mgr piel. Sylwia Krawczyk

Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych.

Rehabilitacja.

Wdrażanie pacjenta, rodziny/opiekunów do samo opieki i samopielęgnacji w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.

Zasady przetaczania preparatów krwiopochodnych.

Zastosowanie czynników wzrostowych układu krwiotwórczego.

17.15 – 18.00

ZALICZENIE

 

 

Zajęcia stażowe: 20.03.2017 r. – 06.04.2017 r.

                                                                          Data

Placówka stażowa

20 - 22.03.2017

25h

23.03 – 27.03.2017

25h

 

28.03 – 30.03.2017

25h

31.03 – 04.04.2017

25h

05.04.2017

10h

06.04.2017

10h

Oddział chemioterapii stacjonarnej:

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

 

                                                                          Data

Placówka stażowa

20.03.2017

10h

22.03.2017

10h

23.04.2017

10h

28.03.2017

10h

31.03.2017

10h

05.04.2017

10h

Oddział Chemioterapii Dziennej

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

 

                                                                          Data

Placówka stażowa TYLKO PANIE POŁOŻNE!

21.03 – 22.03.2017

15h

23.03 – 24.03.2017

15h

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Grupa 5

Grupa 6

 

Godziny zajęć stażowych:

25h/3 dni – 08.00 – 14.45 (9h); 08.00 – 14.00 (8h x 2 dni)

15h/2 dni – 08.00 – 14.00 (8h); 08.00 – 13.15 (7h)

10h/1 dzień – 08.00 – 15.30 (10h)

 

Egzamin 07.04.2017 r. godz. 10.00 - 14.00