Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Nowe zasady rekrutacji na kursy - Projekty EU

Nowe zasady rekrutacji na kursy

System Monitorowania Kształcenia

 W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r. poz. 1991 z późn. zmianami) od 1 lipca 2017 r. kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest prowadzone za pośrednictwem teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK).

 W celu zgłoszenia się na kurs należy:

- założyć konto w SMK

- wyszukać właściwy kurs

- wybrać organizatora (Centrum Onkologii występuje pod skrótem DRZPiP)

- wypełnić zgłoszenie

 Uwaga! Złożenie wniosku poprzez SMK w przypadku kursów realizowanym ze środków unijnych nie zwalnia z dokumentacji papierowej (patrz: dokumenty do pobrania).

 

Kontakt: 22 546 20 20 lub 22 546 30 18


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460