Harmonogram kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie "Pielęgniarstwa onkologicznego"

Termin kursu: 27.12.2016 r. – 10.02.2016 r.

 

Zajęcia teoretyczne

Miejsce:                   Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5

                Centrum Edukacyjno - Konferencyjne, wejście G

I tydzień

Data

Godziny

Temat

MODUŁ I 15 godz.

27.12.2016

 

09.00-09.45

Otwarcie kursu. Organizacja kursu.

09.45-10.30

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.45

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

28.12.2016

 

09.00-10.30

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.45

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

MODUŁ II 15 godz.

29.12.2016

 

09.00-09.45

Szkolenie BHP.

09.45-10.30

Profilaktyka chorób nowotworowych.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.00

Profilaktyka chorób nowotworowych.

13.00-13.45

Ogólne zasady przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych chorych z nowotworem.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.45

Ogólne zasady przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych chorych z nowotworem.

30.12.2016

09.00-10.30

Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-12.15

Czynniki ryzyka chorób nowotworowych.

12.15-13.45

Metody diagnostyczne chorób nowotworowych.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.45

Metody diagnostyczne chorób nowotworowych.

II tydzień

Data

Godziny

Temat

MODUŁ V 15 godz.

02.01.2016

09.00-10.30

Opieka paliatywna.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Opieka paliatywna.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.45

Opieka paliatywna.

03.01.2016

09.00-10.30

Opieka paliatywna.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Opieka paliatywna.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Opieka paliatywna.

MODUŁ III 14 godz.

04.01.2017

09.00-10.30

Rodzaje powikłań pooperacyjnych w chirurgii onkologicznej.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-12.15

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią brzuszną, kolo-, ileostomią.

12.15-13.45

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią odżywczą.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z urostomią.

05.01.2017

09.00-10.30

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po operacjach nowotworów głowy i szyi.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-11.30

Udział w zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym, leczenie ran.

11.30-13.45

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

III tydzień

Data

Godziny

Temat

MODUŁ III 36 godz.

09.01.2017

09.00-10.30

Podstawy radioterapii nowotworów złośliwych.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.00

Objawy uboczne leczenia promieniami jonizującymi.

13.00-13.45

Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych.

15.00-15.45

Objawy uboczne leczenia systemowego.

10.01.2017

9.00-10.30

Objawy uboczne leczenia systemowego.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Objawy uboczne leczenia systemowego.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Objawy uboczne leczenia systemowego.

11.01.2017

09.00-09.45

Podawanie leków przeciwnowotworowych

09.45-10.30

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

12.01.2017

09.00-10.30

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-11.30

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego

11.30-13.45

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

15.15-15.00

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

13.01.2017

09.00-10.30

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

IV tydzień

Data

Godziny

Temat

MODUŁ III 10 godz.

16.01.2017

 

09.00-10.30

Przygotowanie i opieka nad pacjentem podczas badań diagnostycznych poprzedzających operację i przygotowanie do operacji

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-12.15

Szczegółowe przygotowanie pacjenta do wybranych operacji

12.15-13.45

Opieka pooperacyjna

13.45-14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15-15.00

Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta chirurgicznego

17.01.2017

 

09.00-09.45

Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta chirurgicznego.

09.45-11.15

Udział pielęgniarki w procedurze wypisu pacjenta z oddziału chirurgicznego

11.15-11.30

PRZERWA

11.30-12.30

Zaliczenie

MODUŁ IV 25 godz. + 5 godz. samokształcenie

21.01.2017

09.00-10.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

13.45-14.15

PRZERWA OBADOWA

14.15-17.15

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

03.02.2017

15.00-16.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

16.30-16.45

PRZERWA

16.45-19.00

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

04.02.2017

09.00-10.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

10.30-10.45

PRZERWA

10.45-13.45

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

13.45-14.15

PRZERWA OBADOWA

14.15-17.15

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

                          

Zajęcia stażowe:   18.01.2017 - 08.02.2017

                Data

18-19-20.01.2017

23-24-25.01.2017

26-27-30.01.2017

31.01-01.02-03.02.2017

06-07-08.02.2017

Oddział chemioterapii

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Oddział radioterapii

Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Oddział opieki paliatywnej

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Oddział chirurgii onkologicznej

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 1