Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Harmonogram kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” województwo opolskie - Projekty EU

Harmonogram kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” województwo opolskie

 

Nr kursu: 9-LS/3/O

 Termin kursu: 20.05.2017r. – 23.06.2017r.

 

Zajęcia teoretyczne 20.05.2017r. – 23.06.2017r.

Miejsce: Opolskie Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66A, Opole

 I i II zjazd – Sala Konferencyjna budynku Administracji (Budynek G – wejście od str. budynku PET)

Zjazd I

Data

Godziny

Temat

Wykładowca

20.05.2017

09.00 – 10.00

Otwarcie kursu. Sprawy organizacyjne.

 

10.00 – 10.15

PRZERWA

 

10.15 – 11.45

Obowiązujące akty prawne dotyczące stosowania leków cytostatycznych w Polsce.

mgr farm. Piotr Job

 

Pracownia Leku Cytotoksycznego.

11.45 – 12.15

PRZERWA OBIADOWA

 

12.15 – 17.30

Zachowanie zasad bezpiecznej pracy podczas podawania pacjentom leków przeciwnowotworowych.

mgr farm.  Piotr Job

 

Drogi podawania leków przeciwnowotworowych.

Podawanie roztworów leków przeciwnowotworowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Wykaz cytostatyków w zależności od siły działania drażniącego.

Toksyczność dla personelu podającego leki przeciwnowotworowe.

mgr farm. Piotr Job

 

Ocena ryzyka zawodowego i identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.

 

21.05.2017

09.00 – 09.45

Powikłania leczenia systemowego nowotworów.

mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

09.45 – 10.00

PRZERWA

 

10.00 – 13.45

Objawy związane z uszkodzeniem szpiku kostnego.

mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego.

Objawy uboczne ze strony innych narządów i układów, obraz kliniczny, zapobieganie i leczenie.

Powikłania hormonoterapii.

Zapobieganie i postępowanie pielęgniarskie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.

Reakcje miejscowe wynaczynienia leku cytostatycznego.

Rejestracja i analiza przyczynowo – skutkowa wynaczynienia leku cytostatycznego.

13.45 – 14.15

PRZERWA OBIADOWA

14.15 – 17.15

Przygotowanie pacjenta do systemowego leczenia przeciwnowotworowego.

mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

Pielęgnowanie pacjenta leczonego lekami przeciwnowotworowymi.

Metody łagodzenia objawów ubocznych terapii przeciwnowotworowej oraz zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta i rodziny w przypadku ich wystąpienia.

Stres i wypalenie zawodowe w pracy z pacjentem z chorobą nowotworową.

 

Zjazd II

27.05.2017

10.00 – 10.45

Biologia nowotworu.

dr n. med. Maryna Rubach

10.45 – 11.00

PRZERWA

 

11.00 – 14.45

Wrażliwość nowotworów na stosowane leczenie systemowe.

dr n. med. Maryna Rubach

 

Rodzaje leczenia systemowego.

Farmakologia leków przeciwnowotworowych – mechanizm działania poszczególnych grup leków stosowanych w leczeniu systemowym.

Leki przeciwnowotworowe stosowane w najczęstszych nowotworach i schematy chemioterapii.

Leczenie skojarzone

Wpływ kancerogenny i teratogenny leków przeciwnowotworowych.

28.05.2017

10.00 – 10.45

Pielęgnowanie pacjenta z założonymi kaniulami obwodowymi, portami naczyniowymi, cewnikami centralnymi

mgr piel. Sylwia Krawczyk

10.45 – 11.00

PRZERWA

 

11.00 – 14.45

Pielęgnowanie pacjenta leczonego specjalnymi formami chemioterapii.

mgr piel. Sylwia Krawczyk

 

Postępowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznie.

Edukacja pacjenta i jego rodziny/opiekunów w zakresie żywienia w trakcie leczenia systemowego.

14.45 – 15.15

PRZERWA OBIADOWA

 

15.15 – 18.15

Rola pielęgniarki, położnej w monitorowaniu zakażeń szpitalnych w onkologii.

mgr piel. Sylwia Krawczyk

Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych.

Rehabilitacja.

Wdrażanie pacjenta, rodziny/opiekunów do samo opieki i samopielęgnacji w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.

Zasady przetaczania preparatów krwiopochodnych.

Zastosowanie czynników wzrostowych układu krwiotwórczego.

18.15 – 19.00

ZALICZENIE

 

 

Zajęcia stażowe: 29.05.2017 r. – 21.06.2017 r.

                                                         Data

 

 

Placówka stażowa

29.05 – 31.05.2017

25h

01.06 – 05.06.2017

25h

06.06 – 08.06.2017

25h

09.06 – 13.06.2017

25h

14.19.20.06.2017

 

25h

Oddział chemioterapii stacjonarnej:

Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

 

                                                                          Data

Placówka stażowa

01.06.2017

10h

06.06.2017

10h

     09.06.2017

10h

14.06.2017

10h

21.06.2017

10h

Oddział Chemioterapii Dziennej (Ambulatorium)

Oddział Chemioterapii z Odcinkiem Dziennym

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

 

 Godziny zajęć stażowych:

25h/3 dni – 08.00 – 14.45 (9h); 08.00 – 14.00 (8h x 2 dni)

10h/1 dzień – 08.00 – 15.30 (10h)

Egzamin 23.06.2017 r. godz. 11.00   (w lokalizacji zajęć teoretycznych)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460