Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych - Projekty EU

Zamknięcie naboru na kurs

Z dniem 03.11.2017 r. ogłaszamy zamknięcie naboru na pierwszą edycję kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne" w województwie podlaskim. Prowadzimy rekrutację na drugą edycję.

Nowe zasady rekrutacji na kursy

System Monitorowania Kształcenia

 W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2015 r. poz. 1991 z późn. zmianami) od 1 lipca 2017 r. kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest prowadzone za pośrednictwem teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK).

Czytaj więcej...

Informacja o kursach

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY, POŁOŻNYCH


CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE OGŁASZA NABÓR NA KURSY

które będą realizowane dla woj. podlaskiego i łódzkiego oraz dalszy nabór na kursy dla woj.  podkarpackiego i opolskiego

w ramach Projektu:


„Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju”,

Czytaj więcej...

Dokumenty do pobrania

Lista dokumentów dotyczących projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju”

Czytaj więcej...


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460