Harmonogram kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa onkologicznego” II edycja, województwo mazowieckie

Nr kursu: 4-PO/2/M

 

Termin kursu: 03.03.2017r. – 27.04.2017r.

 

Zajęcia teoretyczne 03.03.2017r. – 02.04.2017r.

Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5

  Centrum Edukacyjno – Konferencyjne, wejście G

              Dn. 03.03.2017 r. sala przy Zakładzie Rehabilitacji („Amazonki”), wejście „A”

 

Data

Godziny

Temat

Wykładowca

3.03.2017

11.00 - 13.00

Otwarcie kursu. Sprawy organizacyjne.

 

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Podstawy radioterapii nowotworów złośliwych.

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska Lampka

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Podstawy radioterapii nowotworów złośliwych.

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska Lampka

4.03.2017

09.00 - 10.30

Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce.

Dr Tomasz Świtaj

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Czynniki ryzyka chorób nowotworowych.

Dr Tomasz Świtaj

12.15 - 13.00

Metody diagnostyczne chorób nowotworowych.

Dr Hanna Koseła -Paterczyk

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Metody diagnostyczne chorób nowotworowych.

Dr Hanna Koseła -Paterczyk

5.03.2017

09.00 - 10.30

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

Dr Marta Kulpa

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 13.00

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

Dr Marta Kulpa

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

Dr Marta Kulpa

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

Dr Marta Kulpa

 

 

 

 

 

10.03.2017

11.00-13.00

Omówienie prac zaliczeniowych.

 

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 -15.45

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

Dr Marta Kulpa

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej.

Dr Marta Kulpa

11.03.2017

09.00 - 10.30

Przygotowanie i opieka nad pacjentem podczas badań diagnostycznych poprzedzających operację i przygotowanie do operacji.

Mgr piel. Urszula Czyżykowska

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Szczegółowe przygotowanie pacjenta do wybranych operacji.

Mgr piel. Urszula Czyżykowska

12.15 - 13.00

Opieka pooperacyjna.

Mgr piel. Urszula Czyżykowska

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Opieka pooperacyjna. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta chirurgicznego.

Mgr piel. Urszula Czyżykowska

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Udział pielęgniarki w procedurze wypisu pacjenta z oddziału chirurgicznego.

Mgr piel. Urszula Czyżykowska

12.03.2017

09.00 - 10.30

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

Mgr piel. Katarzyna Nowak-Rzepko

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

Mgr piel. Katarzyna Nowak-Rzepko

12.15 - 13.00

Podawanie leków przeciwnowotworowych.

Mgr piel. Katarzyna Nowak-Rzepko

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

Mgr piel. Katarzyna Nowak-Rzepko

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Opieka nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego.

Mgr piel. Katarzyna Nowak-Rzepko

17.03.2017

12.30 - 13.00

Sprawy organizacyjne.

 

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Profilaktyka chorób nowotworowych.

Mgr piel. Alina Flejszer

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 19.00

Profilaktyka chorób nowotworowych. Ogólne zasady przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych chorych z nowotworem.

Mgr piel. Alina Flejszer

18.03.2017

09.00 - 10.30

Rodzaje powikłań pooperacyjnych w chirurgii onkologicznej.

Mgr piel. Izabela Gołębiak

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią brzuszną, kolo i ileostomią.

Mgr piel. Izabela Gołębiak

12.15 - 13.00

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z urostomią.

Mgr piel. Izabela Gołębiak

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią odżywczą. Udział w zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym, leczenie ran.

Mgr piel. Izabela Gołębiak

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po operacjach nowotworów głowy i szyi

Mgr piel. Izabela Gołębiak

19.03.2017

09.00 - 10.30

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

10.30 - 0.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

12.15 - 13.00

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

24.03.2017

11.00 - 13.00

Zwiedzanie Zakładu Brachyterapii.

 

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

Mgr piel. Izabela Deluga

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

Mgr piel. Izabela Deluga

25.03.2017

09.00 - 10.30

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

12.15 - 13.00

Opieka paliatywna.

Mgr Dorota Urynowicz-Pytel

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

26.03.2017

09.00 - 10.30

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

Mgr piel. Izabela Deluga

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

Mgr piel. Izabela Deluga

12.15 - 13.00

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

Mgr piel. Izabela Deluga

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

Mgr piel. Izabela Deluga

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Kompetencje pielęgniarki w przygotowaniu do radioterapii i opieka nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi.

Mgr piel. Izabela Deluga

31.03.2017

09.00 - 10.30

Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych.

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska Lampka

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Objawy uboczne leczenia systemowego.

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska Lampka

12.15 - 13.00

Objawy uboczne leczenia systemowego.

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska Lampka

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Objawy uboczne leczenia systemowego.

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska Lampka

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Objawy uboczne leczenia systemowego.

Lek. med. Elżbieta Wojciechowska Lampka

1.04.2017

09.00 - 10.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 -  12.15

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

12.15 - 13.00

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

2.04.2017

09.00 - 10.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

10.30 - 10.45

PRZERWA

 

10.45 - 12.15

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

12.15 - 13.00

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

13.00 - 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 - 15.45

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

15.45 - 16.00

PRZERWA

 

16.00 - 17.30

Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową.

Dr Katarzyna Pawelec

17.30 - 18.30

Zaliczenie

 

 

Zajęcia stażowe: 03.04.2017 r. – 25.04.2017 r.

                                                                          Data

Placówka stażowa

03–04–05.04.2017

06–07–10.04.2017

11-12-13.04.2017

18-19-20.04.2017

21-24-25.04.2017

Oddział chemioterapii:

Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii -

Oddział Chemioterapii Dziennej

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Oddział Radioterapii: – Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Oddział opieki paliatywnej:

Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii – Oddział Opieki Paliatywnej

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej:

Oddział Dzienny Chemioterapii (Centrum Zdrowia Dziecka)

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Oddział chirurgii onkologicznej:

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 1

 

Samokształcenie 26.04.2017 r.

Egzamin 27.04.2017 r. godz. 09.00 - 13.00