Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
PROJEKT CZUJNOŚĆ ONKOLOGICZNA W PRAKTYCE - Projekty EU

PROJEKT CZUJNOŚĆ ONKOLOGICZNA W PRAKTYCE

Centrum Onkologii -Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń pn.:

Czujność onkologiczna w praktyce – ogólnopolski cykl kursów doskonalących w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych.


Celem projektu jest doskonalenie zawodowe lekarzy w innej formie niż specjalizacja. Celem nadrzędnym projektu jest nabycie przez lekarzy kompetencji zawodowych w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów, profilaktyki, diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych praz postepowania z pacjentem w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym

Całkowita wartość projektu: 1 542 720 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 300 204,41zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 196 233,99 zł

Okres realizacji projektu: lata 2017-2018

OPIS PROJEKTU:
I ETAP: Kurs rozpoczyna się w 2017 r weekendowym (dwudniowym) zjazdem w Warszawie, podczas którego w czasie wykładów zostanie Państwu przekazana wiedza teoretyczna. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Terminy kursów (jeden do wyboru):
23-24.09.2017
14-15.10.2017
18-19.11.2017
25-26.11.2017
2-3.12.2017

II ETAP: Następnym etapem będą praktyczne warsztaty prowadzone w 15 osobowych grupach, które odbędą się w regionach w 2018 r.

III ETAP: Trzecim etapem będzie tzw. e-learning. Kurs zakończy się egzaminem, który będzie dostępny na platformie internetowej projektu.

Po ukończeniu cyklu kursów uczestnicy otrzymają dwa certyfikaty – ukończenia kursu oraz ukończenia kursu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, który stanowi warunek kontraktowania takiego leczenia z NFZ.

Wszystkim uczestnikom kursu zostaną przyznane 32 punkty edukacyjne.

Udział w kursach jest bezpłatny. Uczestnikom, którzy mieszkają w odległości powyżej 50 km od miejsca spotkania zostanie zwrócony koszt podróży oraz zapewniony zostanie nocleg. W trakcie kursu uczestnicy otrzymają również wyżywienie.

ZGŁOSZENIA:
Chęć udziału w kursie prosimy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Liczba miejsc jest ograniczona.

RADA PROGRAMOWA PROJEKTU:
Prof. dr hab. Maciej Krzakowski
Konsultant krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej,
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Konsultant krajowy w dziedzinie Gastroenterologii
Kierownik Kliniki Gastroenterologii onkologicznej
Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Dr n.med. Joanna Didkowska
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PROGRAM KURSU:
1. Rozpowszechnienie nowotworów w Polsce.
2. Prewencja pierwotna nowotworów. Jak pomóc pacjentowi zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór?
3. Nadzór onkologiczny u pacjentów z dziedziczną predyspozycją do raka. Rola badania genetycznego w identyfikacji predyspozycji do nowotworów.
4. Wczesne wykrywanie:
• Badania przesiewowe
• Wczesne wykrywanie nowotworów skóry i czerniaków
5. „Czujność onkologiczna” – ogólne zasady postepowania diagnostycznego w praktyce lekarza POZ
6. Postępowanie z pacjentem z powikłaniami po leczeniu onkologicznym
• Powikłania po chemioterapii
• Powikłania po radioterapii
• Powikłania po leczeniu chirurgicznym
• Postępowanie w przypadku powikłań nowotworu.
7. Leczenie przeciwbólowe pacjenta onkologicznego w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
8. Aspekty prawne i organizacyjne - zakres możliwości postępowania lekarza POZ.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460