Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych

 „PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I KOMPETENCJI MIĘKKICH 750 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZGODNIE Z POTRZEBAMI EPIDEMIOLOGICZNO - DEMOGRAFICZNYMI KRAJU”

Centrum Onkologii– Instytut imienia Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie poniższych dziedzin:

  1. Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” - dla pielęgniarek;
  2. Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” - dla pielęgniarek i położnych;
  3. Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” - dla pielęgniarek i położnych;
  4. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” - dla pielęgniarek i położnych.

Czytaj więcej...

Harmonogram kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” cz. II, województwo mazowieckie

Nr kursu: 10-OL2/1/M

Termin kursu: 03.06.2017r. – 22.06.2017r.

Zajęcia teoretyczne 03.06 – 11.06.2017r.

Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5

Czytaj więcej...

Harmonogram kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne"

województwo opolskie; nr kursu: 8-BF/3/O

 Miejsce: Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

 Zajęcia teoretyczne 12.05.2017 r. - 04.06.2017 r.

Czytaj więcej...

Harmonogram kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” województwo opolskie

 

Nr kursu: 9-LS/3/O

 Termin kursu: 20.05.2017r. – 23.06.2017r.

Czytaj więcej...

Harmonogram kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów", II edycja, województwo mazowieckie

 Nr kursu: 7-LS/2/M

 Termin kursu: 22.04.2017r. – 26.05.2017r.

Czytaj więcej...