Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych - Projekty EU

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych

 „PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I KOMPETENCJI MIĘKKICH 750 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZGODNIE Z POTRZEBAMI EPIDEMIOLOGICZNO - DEMOGRAFICZNYMI KRAJU”

Centrum Onkologii– Instytut imienia Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie poniższych dziedzin:

  1. Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” - dla pielęgniarek;
  2. Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” - dla pielęgniarek i położnych;
  3. Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” - dla pielęgniarek i położnych;
  4. Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” - dla pielęgniarek i położnych.

Czytaj więcej...

Aktualne programy kursów

są dostępne na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pod adresem www.ckppip.edu.pl.

 

UWAGA! AKTUALIZACJA - KURS "WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE" edycja II - BIAŁYSTOK

Czytaj więcej...

Harmonogram kursu specjalistycznego „WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE”, woj. mazowieckie, II edycja

Harmonogram kursu specjalistycznego „WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE”

Nr kursu: 3-BF/2/M

 Zajęcia teoretyczne 24.02.2017 r. - 19.03.2017 r.

 Miejsce:   Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5

Centrum Edukacyjno – Konferencyjne, wejście G

Czytaj więcej...

Zamknięcie naboru na kurs

Z dniem 20.11.2017 r. ogłaszamy zamknięcie naboru na drugą edycję kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne" w województwie podlaskim.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460