Dokumenty do pobrania

Lista dokumentów dotyczących projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju”

Dokumenty są gotowe do wydruku.

Pozostałe wymagane przez Organizatora dokumenty w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz dodatkowo w zakładce Informacje o kursach - Informacje dodatkowe.