Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460
Harmonogram kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów", II edycja, województwo mazowieckie - Projekty EU

Harmonogram kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów", II edycja, województwo mazowieckie

 Nr kursu: 7-LS/2/M

 Termin kursu: 22.04.2017r. – 26.05.2017r.

 Zajęcia teoretyczne 22.04 – 30.04.2017r.

Miejsce: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5

 I zjazd – Sala wykładowa „Amazonek” w Zakładzie Rehabilitacji ( wejście A, korytarzem do końca i w prawo )  

            II zjazd – Centrum Edukacyjno – Konferencyjne wejście G, sala nr 1

            Egzamin – Centrum – Edukacyjno – Konferencyjne wejście G, sala nr 3

Data

Godziny

Temat

Wykładowca

22.04.2017r.

09.00 – 10.00

Otwarcie kursu.

 

10.00 – 10.45

Powikłania leczenia systemowego nowotworów.

mgr piel. Danuta Rojewska – Wierzbicka

10.45 – 11.00

PRZERWA

 

11.00 – 14.45

Objawy związane z uszkodzeniem szpiku kostnego.

mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

Zaburzenia ze strony układu pokarmowego.

Objawy uboczne ze strony innych narządów i układów, obraz kliniczny, zapobieganie i leczenie.

Powikłania hormonoterapii.

Zapobieganie i postępowanie pielęgniarskie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.

Reakcje miejscowe wynaczynienia leku cytostatycznego.

Realizacja i analiza przyczynowo – skutkowa wynaczynienia leku cytostatycznego.

14.45 – 15.15

PRZERWA OBIADOWA

 

15.15 – 18.15

Przygotowanie pacjenta do systemowego leczenia przeciwnowotworowego.

mgr piel. Danuta Rojewska - Wierzbicka

Pielęgnowanie pacjenta leczonego lekami przeciwnowotworowymi.

Metody łagodzenia objawów ubocznych terapii przeciwnowotworowej oraz zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta i rodziny w przypadku ich wystąpienia.

Stres i wypalenie zawodowe w pracy z pacjentem z chorobą nowotworową.

 

Data

Godziny

Temat

Wykładowca

28.04.2017r.

12.15 - 12.45

Sprawy organizacyjne.

 

12.45 – 13.30

Szkolenie BHP

 

13.30 – 14.00

PRZERWA OBIADOWA

 

14.00 – 17.00

Biologia nowotworu.

dr n. med. Maryna Rubach

Wrażliwość nowotworów na stosowane leczenie systemowe.

Rodzaje leczenia systemowego.

Farmakologia leków przeciwnowotworowych – mechanizm działania poszczególnych grup leków stosowanych w leczeniu systemowym.

17.00 – 17.15

PRZERWA

 

17.15 – 18.45

Leczenie skojarzone.

dr n. med. Maryna Rubach

Wpływ kancerogenny i teratogenny leków przeciwnowotworowych.

29.04.2017

09.00 – 10.30

Pielęgnowanie pacjenta z założonymi kaniulami obwodowymi, portami naczyniowymi, cewnikami centralnymi

mgr piel. Sylwia Krawczyk

10.30 – 10.45

PRZERWA

 

10.45 – 13.45

Pielęgnowanie pacjenta leczonego specjalnymi formami chemioterapii.

mgr piel. Sylwia Krawczyk

 

Postępowanie pielęgniarskie w leczeniu żywieniowym chorych onkologicznie.

Edukacja pacjenta i jego rodziny/opiekunów w zakresie żywienia w trakcie leczenia systemowego.

13.45 – 14.15

PRZERWA OBIADOWA

 

14.15 – 17.15

Rola pielęgniarki, położnej w monitorowaniu zakażeń szpitalnych w onkologii.

mgr piel. Sylwia Krawczyk

Psychologiczne aspekty chorób nowotworowych.

Rehabilitacja.

Wdrażanie pacjenta, rodziny/opiekunów do samo opieki i samopielęgnacji w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.

Zasady przetaczania preparatów krwiopochodnych.

Zastosowanie czynników wzrostowych układu krwiotwórczego.

30.04.2017r.

09.00 – 10.30

Obowiązujące akty prawne dotyczące stosowania leków cytostatycznych w Polsce.

mgr farm. Piotr Job

Pracownia Leku Cytotoksycznego.

10.30 – 10.45

PRZERWA

 

10.45 – 13.00

Zachowanie zasad bezpiecznej pracy podczas podawania pacjentom leków przeciwnowotworowych.

mgr farm. Piotr Job

Drogi podawania leków przeciwnowotworowych.

Podawanie roztworów leków przeciwnowotworowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

13.00 – 13.30

PRZERWA OBIADOWA

 

13.30 – 16.30

Wykaz cytostatyków w zależności od siły działania drażniącego.

mgr farm. Piotr Job

Toksyczność dla personelu podającego leki przeciwnowotworowe.

Ocena ryzyka zawodowego i identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.

16.30 – 17.30

ZALICZENIE

 

 

Zajęcia stażowe: 08.05.2017 r. – 25.05.2017 r.

                                                                          Data

Placówka stażowa

08.05 – 10.05.2017

25h

11.05 – 15.05.2017

25h

 

16.05 – 18.05.2017

25h

19.05 – 23.05.2017

25h

24.05.2017

10h

25.05.2017

10h

Oddział chemioterapii stacjonarnej:

Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

 

                                                                          Data

Placówka stażowa

08.05.2017

10h

10.05.2017

10h

11.05.2017

10h

16.05.2017

10h

19.05.2017

10h

24.05.2017

10h

Oddział Chemioterapii Dziennej

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

 

                                                                          Data

Placówka stażowa TYLKO PANIE POŁOŻNE!

09.05 – 10.05.2017

15h

11.05 – 12.05.2017

15h

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Grupa 5

Grupa 6

 

Godziny zajęć stażowych:

25h/3 dni – 08.00 – 14.45 (9h); 08.00 – 14.00 (8h x 2 dni)

15h/2 dni – 08.00 – 14.00 (8h); 08.00 – 13.15 (7h)

10h/1 dzień – 08.00 – 15.30 (10h)

 

Egzamin 26.05.2017 r. godz. 10.00 - 14.00


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 460